top of page

รักษาอย่างเห็นผล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย


ปัจจัยที่ทำให้การรักษาของ “สรีรารักคลินิกกายภาพบำบัด” เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก

  • การเลือกใช้เครื่องมือรักษาที่นำเข้าจากยุโรป มีเทคโนโลยีทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง มีความหลากหลาย และปลอดภัย

  • ร่วมกับการจัดโปรแกรมการรักษาแบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้ตรงกับปัญหาของลูกค้าแต่ละท่าน

  • รักษาโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • ให้คำปรึกษา วางแผน และรักษาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาของลูกค้า เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

#ไม่ต้องพึ่งยา #ไม่ต้องผ่าตัด #ส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว

“เพราะการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการเคลื่อนไหวให้กลับคืนสู่การใช้ชีวิตปกติได้อย่างอิสระคืองานของเรา”

Ultrasonic Generator

เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียง

☑ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ☑ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ☑ช่วยลดปวดจากการอักเสบเรื้อรังของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเยื่อหุ้มข้อ

Shortwave Diathermy Machine

เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น

☑ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนโลหิต ☑ลดอาการปวดและอาการอักเสบเรื้อรัง ☑ลดอาการเกร็งตัวของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อชั้นลึก ☑ลดข้อติด ลดการอักเสบของกระดูก ☑ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ ข้อต่อ หรือกล้ามเนื้อที่มีพังผืด

Electric Traction Machine

เครื่องดึงคอและกระดูกสันหลังไฟฟ้า ☑ช่วยยืดกล้ามเนื้อ ☑ช่วยเพิ่มช่องของกระดูกคอและสันหลัง ☑ลดการกดทับของเส้นประสาท

Electro-Magnetic Stimulator

รักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

☑ช่วยกระตุ้นให้มีการซ่อมสร้างของเนื้อเยื่อและรากประสาท

☑ช่วยลดปวดจากเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ☑ช่วยลดอาการชาร้าวจากการกดทับของหมอนรองกระดูก

☑ช่วยเร่งการฟื้นตัวของเส้นประสาทที่บาดเจ็บ

High Power Laser Therapy

รักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง

☑ลดอาการชาจากการกดทับของรากประสาท

☑ช่วยลดอาการปวด บวม แดง ช้ำ เคล็ดขัดยอก ☑ เร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

☑เพิ่มการสร้างเซลล์ใหม่

Electrical Stimulator

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า

☑ช่วยลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเฉพาะที่

☑ช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวปลายประสาท

☑ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด

☑ช่วยชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page