top of page

รู้จักเรา

ความเป็นมา
“เพราะต้องรักษาตัวมานานกว่าสิบปี ทำให้เราเข้าใจดีว่า คนที่ทรมานกับอาการเจ็บปวดเหล่านี้ รู้สึกอย่างไร”

คุณจิฎากาญจน์ อริยสุทธิวงศ์ ผู้ที่เคยเผชิญกับอาการเจ็บป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท จนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งสาเหตุเริ่มต้นมาจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน และต้องขับรถเดินทางร้อยกว่ากิโลทุกวัน จนมีอาการปวดคอ บ่า และหลังตลอดเวลา จึงเริ่มออกกำลังกายเพื่อให้หายจากอาการเจ็บปวดเหล่านั้น แต่ยิ่งออกกำลังกายหักโหม และผิดท่า ยิ่งทำให้อาการเจ็บปวดรุนแรงและเรื้อรังกว่าเดิม จนต้องทุกข์ทรมานกับอาการเจ็บ ปวด ชา และนอนหลับไม่สนิทอยู่เกือบ 5 ปี คุณจิฎากาญจน์ใช้เวลาหลายปีไปกับการรักษาในหลากหลายรูปแบบ จนได้มีโอกาสทำกายภาพบำบัด  ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยให้เธอสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง  และนั่นเป็นแรงบันดาลใจให้เธอจัดตั้งคลินิกแห่งนี้ขึ้นมา

สรีรารัก คลินิกกายภาพบำบัด เน้นการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยแนวคิดการรักษาแบบผสมผสานระหว่างหัตถการ และเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีทันสมัย อาทิ เครื่องกำเนิดคลื่นเหนือเสียง เครื่องดึงคอและกระดูกสันหลัง  เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น  เป็นต้น โดยทีมนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้และประสบการณ์

"การรักษาที่ได้ผลยั่งยืน ไม่ใช่รักษาแค่ปลายเหตุ คลินิกเราจึงให้ความสำคัญกับการดูแลแนวกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นแกนกลางที่เชื่อมไปยังทุกส่วนของร่างกาย รวมถึงปัญหาเฉพาะจุด ที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน และด้วยการรักษาที่เหมาะกับปัญหาของแต่ละบุคคล ความร่วมมือของผู้ป่วย และการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี จะสามารถคลี่คลายอาการเจ็บปวดต่างๆได้มากทีเดียว"

เพื่อให้สรีรารักเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ผู้ที่เจ็บป่วยจากระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ เช่น โรคออฟฟิศซินโดรม ไมเกรน ปวดคอ ปวดบ่า ชาแขน ไหล่ติด สะบักจม นิ้วล็อค และโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ปวดหลัง ปวดสะโพก ร้าวลงขา  ปวดเข่า เข่าเสื่อม เป็นต้น

ทำไมต้อง "สรีรารัก"

เมื่อร่างกายทำงาน นั่ง ยืน เดิน หรือนอนผิดวิธี รวมถึงการเคลื่อนไหวหรืออยู่ในท่าเดิมซ้ำๆ เป็นเวลานาน ร่างกายจะส่งสัญญาณอาการเจ็บปวดให้เราได้รู้สึกผ่านส่วนต่างๆ ถึงแม้โรคนี้อาจจะไม่อันตรายจนถึงแก่ชีวิต แต่ก็จะส่งผลกระทบและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ 

 

เราตระหนักดีว่าอาการเจ็บปวดต่างๆ เหล่านี้ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เราจึงมุ่งหวังจะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูก และกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีการรักษาที่เน้นการดูแลแนวกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นแกนกลางของร่างกายและเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาท และอาการเจ็บปวดต่างๆ โดยขั้นตอนการรักษาจะเริ่มจากการตรวจประเมิน และค้นหาต้นเหตุของปัญหา ก่อนจัดรูปแบบการรักษาแบบเฉพาะบุคคล (Individual Physical Rehabilitation) ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัด และวิธีหัตถการ ซึ่งทั้งหมดเป็นการรักษาแบบไม่ต้องพึ่งยา  ไม่ต้องผ่าตัด โดยผู้เข้ารับการรักษาจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ และยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นสำคัญ 

 

“เพราะการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการเคลื่อนไหวให้กลับคืนสู่การใช้ชีวิตปกติได้อย่างอิสระ คือหน้าที่ของเรา”

ภาพบรรยากาศภายใน
bottom of page