top of page

"อาหาร" เสี่ยงต่อการลดมวลกระดูกในผู้สูงอายุ

ยิ่งอายุมากขึ้น ร่างกายในหลายๆด้านจะมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เราจะมีความต้องการพลังงานลดลง เพราะมีมวลกล้ามเนื้อและกระดูกที่ลดลงตามอายุ ดังนั้นการดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างมาก.....เรามาดู “อาหาร” ที่เสี่ยงต่อการลดมวลกระดูกในผู้สูงอายุ เพื่อที่จะได้ป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะตามมาในอนาคตค่ะ

 

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์จำนวนมาก เนื่องจากฮอร์โมนกลูคากอนที่เกิดจากการเผาผลาญจากสารอาหารโปรตีน จะทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดการสูญเสียแคลเซียมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในเนื้อสัตว์มีปริมาณฟอสฟอรัส (ฟอสเฟต)สูง ทำให้เกิดภาวะความเป็นกรดในร่างกายสูง การขับกรดเหล่านี้ออกทางไตมีส่วนทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมเพิ่มขึ้น

หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด เนื่องจากอาหาร

รสเค็ม มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ เมื่อร่างกายได้รับโซเดียมจะทำให้ร่างกายขับน้ำออกทางปัสสาวะมากขึ้นและขับแคลเซียมตามออกมาด้วย จึงทำให้การสูญเสียแคลเซียมจากร่างกายทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น

หลีกเลี่ยงน้ำอัดลม เนื่องจากมีส่วนผสมของฟอสฟอรัสสูง ฟอสฟอรัสจะรวมตัวกับแคลเซียมในร่างกาย ทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดเสียสมดุล ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำแคลเซียมไปใช้ได้ตามปกติ จึงทำให้แคลเซียมในร่างกายลดลงได้

หลีกเลี่ยงการบริโภคสุรา เนื่องจากแอลกอฮอล์จะขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมในร่างกาย และทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำในปริมาณมากนั้นจะทำให้แคลเซียมลดต่ำลง

การได้รับคาเฟอีนติดต่อกันเป็นประจำ โดยเฉพาะในระยะเวลาที่นานๆ จะทำให้เกิดการสูญเสียแคลเซียมมากขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งไปกว่านั้นคือ อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูก ซึ่งนำไปสู่ภาวะกระดูกพรุนในที่สุด

ขนมขบเคี้ยวมีโซเดียมที่ให้ความเค็ม เมื่อรับประทานปริมาณที่มากเกินไป จะทำให้เลือดเสียสมดุล ไตทำงานหนัก เป็นสาเหตุหลักของ โรคไต ความดันโลหิตสูง กระดูกพรุน และโรคหัวใจและหลอดเลือด

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page