top of page

กล้ามเนื้อส่วนไหน ทำอะไรบ้าง?


3 กล้ามเนื้อที่สำคัญในร่างกายคนเรา

กล้ามเนื้อในร่างกายเรามี 3 ชนิด ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อลาย

  1. กล้ามเนื้อหัวใจ มีที่หัวใจแห่งเดียว

  2. กล้ามเนื้อเรียบ เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกเหนือการบังคับ ทำงานโดยอิสระ ควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายใน เช่น การเคลื่อนไหวของลำไส้ในการขับกากอาหาร เป็นต้น

  3. กล้ามเนื้อลาย คือ กล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูกทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการ เป็นกล้ามเนื้อที่มีมากที่สุดในร่างกาย ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันโดยมีเส้นเลือดฝอยล้อมรอบซึ่งเป็นตัวนำออกซิเจนมาเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้ เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานตามคำสั่งของสมอง ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ให้ร่างกายเป็นปกติ ซึ่งกล้ามเนื้อลาย 6 ส่วนใหญ่ๆ ที่มีความสำคัญกับคนเรามากที่สุดได้แก่

  • กล้ามเนื้อใบหน้า เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ผิวหนัง ทำหน้าที่แสดงความรู้สึก และอาการต่างๆ บนใบหน้า เช่น เสียใจ ตกใจ ดีใจ โกรธ หัวเราะ ยิ้ม ร้องไห้ ฯลฯ

  • กล้ามเนื้อคอ อีกหนึ่งกล้ามเนื้อสำคัญ ทำหน้าที่เอียงคอ ยืดคอ หันหน้า เงยหน้า ก้มหน้า และหมุนคอ ซึ่งปกติแล้วในชีวิตประจำวันของคนเราแทบจะไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อบริเวณนี้ ดังนั้นเพื่อความแข็งแรงบริเวณรอบคอ ควรหมั่นบริหารกล้ามเนื้อคอเป็นประจำ เพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ ปวดคอ ได้ง่าย

  • กล้ามเนื้อส่วนลำตัว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อส่วนลำตัวด้านหน้าและด้านหลัง กล้ามเนื้อบริเวณนี้ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับกระดูกเป็นส่วนใหญ่และทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกาย

  • กล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่และแขน กล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่และแขน ช่วยให้เราใช้แขนและหัวไหล่ในการเคลื่อนไหวหยิบจับสิ่งของต่างๆ ตัวอย่างของการทำงานกล้ามเนื้อในส่วนนี้ ได้แก่ ยกไหล่ ยกแขน กางแขน หมุนต้นแขนเข้า-ออกด้านนอกและด้านใน ดึงแขนไปด้านหลัง รวมถึงการบังคับข้อมือ

  • กล้ามเนื้อส่วนมือและนิ้ว กล้ามเนื้อในส่วนนี้เป็นกล้ามเนื้อขนาดเล็กและสั้น ส่วนมากจะเป็นเอ็นของกล้ามเนื้อที่เชื่อมต่อมาจากแขนท่อนล่าง ทำหน้าที่กำและเหยียดมือ ซึ่งควรได้รับกายบริหารเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการนิ้วล็อค

  • กล้ามเนื้อส่วนสะโพกและขา กล้ามเนื้อส่วนสะโพกและขาที่สำคัญ ประกอบด้วย กล้ามเนื้อส่วนสะโพกและก้นกบ กล้ามเนื้อส่วนโคนขา กล้ามเนื้อส่วนปลายขา และกล้ามเนื้อส่วนเท้าช่วยในเรื่องของการเดิน การนั่ง

รู้หรือไม่!? อาหารและการออกกำลังกายช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

การออกกำลังกายบ่อย ๆ ช่วยให้เส้นใยกล้ามเนื้อขยายขึ้น กล้ามเนื้อจะเจริญเติบโตมากขึ้น การออกกำลังกายจะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมากขึ้น และกล้ามเนื้อขยายขนาดเพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อยิ่งแข็งแรง แต่ถ้ากล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานหรือมีอายุมากขึ้นจะทำให้เส้นใยหดตัวหรือฝ่อลง กล้ามเนื้อจะค่อย ๆ เล็กลงและลีบไปในที่สุด การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ พยายามผ่อนคลายความเครียด ทำแบบนี้เป็นประจำ เท่านี้ก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงได้แล้ว

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page