top of page

“เครื่องมือทางกายภาพบำบัด” สิ่งสำคัญในการรักษา


“กายภาพบำบัด” เป็นการรักษาเพื่อป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุด โดยรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดเป็นหลัก ร่วมกับการรักษาด้วยการออกกำลังกาย เพื่อให้คนไข้สามารถกลับไปฝึกปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นได้ในระยะยาว

เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาด้วยวิธีนี้ เพราะจะช่วยทำให้ผลลัพธ์ในการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากเครื่องมือแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน นักกายภาพบำบัดจึงต้องวางแผนการรักษา โดยเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับอาการและภาวะต่างๆของผู้ป่วยแต่ละราย

เครื่องมือทางกายภาพบำบัดมีหลายประเภท ตัวอย่างเช่น

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical stimulator)

 • ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

 • ช่วยป้องกันการเกิดเนื้อเยื่อพังผืด

 • ช่วยเพิ่มสารอาหารของเส้นประสาท

 • ลดอาการเกร็งและอาการบวม

 • ช่วยกำจัดของเสียในเนื้อเยื่อ

เครื่องดึงคอและกระดูกสันหลังไฟฟ้า (Electric Traction Machine)

 • ช่วยยืดกล้ามเนื้อ

 • ช่วยเพิ่มช่องกระดูกคอและสันหลัง

 • ช่วยลดการกดทับของเส้นประสาท

เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น (Shortwave Diathermy Machine)

 • ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนโลหิต

 • ลดอาการปวดและอาการอักเสบเรื้อรัง

 • ลดอาการเกร็งตัวของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อชั้นลึก

 • ลดข้อติด ลดการอักเสบของกระดูก

 • ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ ข้อต่อ หรือกล้ามเนื้อที่มีพังผืด

เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษา (Ultrasonic therapy machine)

 • ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

 • ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

 • ช่วยลดอาการปวดจากการอักเสบเรื้อรังของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเยื่อหุ้มข้อ

แผ่นแร่ความร้อนชื้น (­­Hot Pack)

 • บรรเทาอาการปวดตึงของกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

 • ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนโลหิต

แผ่นประคบเย็น (Cold Pack)

 • บรรเทาอาการอักเสบระยะเฉียบพลัน

 • ลดอาการปวด บวม บริเวณกล้ามเนื้อและข้อต่อ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างของเครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัดบางส่วนเท่านั้น ยังมีเครื่องมืออีกหลายชนิด และหลากหลายคุณสมบัติ เพื่อช่วยรักษา ฟื้นฟู และบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page