top of page

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อันตรายกว่าที่คิด


ปวดคอ ปวดหัว ปวดหลัง และอีกสารพัดปวด ที่เกิดจากการก้มหน้าเล่นสมาร์ทโฟน นั่งทำงาน ยกของหนัก สัญญาณเหล่านี้ไม่ควรมองข้าม อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระดูกสันหลังได้เลย มีสิทธิ์หลังโก่ง หลังคด หลังแอ่น และร้ายที่สุดคือ โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ลำดับความรุนแรงของอาการโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ระยะแรกเริ่ม

เมื่อหมอนรองกระดูกเริ่มปลิ้นออกมาทับเส้นประสาท จะทำให้เกิดอาการปวดแบบจี๊ดๆ เหมือนถูกไฟฟ้าช็อต เป็นๆ หายๆ มากกว่า 2 สัปดาห์ อาการแบบนี้ไม่ควรนิ่งเฉย ควรรีบปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด เพื่อทำการรักษาโดยด่วน

ระยะปานกลาง

หากปล่อยไว้อาการจะแย่ลง จนปวดชาร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง ร่วมกับมีอาการชาที่ขาและเท้าด้วย เวลาไอ จาม หรือก้ม จะรู้สึกเจ็บเสียวแปล๊บ และกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง

ระยะรุนแรง

ผู้ป่วยจะทุกข์ทรมานมากจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ ซึ่งอาจเป็นอัมพาตได้

หากใครมีอาการดังกล่าว ไม่ควรปล่อยไว้ หรือไปรักษาด้วยวิธีผิดๆ เพราะอาจจะทำให้รักษาได้ยากและใช้เวลานานขึ้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page