top of page

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาได้ด้วยกายภาพบำบัด

การทำงานที่อยู่ในอิริยาบถซ้ำๆ เดิมๆ นั่ง ยืน หรือยกของในท่าที่ไม่ถูกต้อง ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททั้งสิ้น ยิ่งร่างกายส่งสัญญาณอาการเจ็บปวดมากและถี่ขึ้นเท่าไหร่ หากไม่มีการรักษาที่ถูกต้องเสียแต่เนิ่นๆ ก็จะยิ่งรักษายากขึ้นเท่านั้น แต่ในระยะแรกคนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็น คิดว่าแค่ปวดเมื่อยธรรมดา จนอาการหนัก เริ่มนั่ง หรือยืนนานไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อการทำงานในที่สุด

ทำไมต้องรักษาด้วย “กายภาพบำบัด”

การกินยาอาจบรรเทาอาการปวดได้เพียงชั่วคราว เมื่อหมดฤทธิ์ยาก็กลับมาปวดเหมือนเดิม แถมยังมีผลต่อตับไตของเราด้วย หรือการผ่าตัดซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายของการรักษา ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนอย่างปกติอีกต่อไป วิธีทางกายภาพบำบัด จึงเป็นการรักษาที่ตรงจุด ร่างกายบอบช้ำน้อยที่สุด โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพผ่านเครื่องมือและหัตถการ ไม่ใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัด พร้อมทั้งแนะนำวิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง หากรักษาเร็วก็ยิ่งมีโอกาสหายเร็วขึ้น อย่างบางรายที่หมอนรองกระดูกปลิ้นออกมากดทับเส้นประสาทเพียงเล็กน้อย นักกายภาพบำบัดจะมีวิธีทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนกลับเข้าที่เดิมได้รวดเร็ว แต่การรักษาจะหายขาดหรือไม่นั้น อยู่ที่พฤติกรรม และความมีวินัยของตัวผู้ป่วยเองที่ต้องปรับเปลี่ยนท่าทางการใช้ประจำวันให้ถูกต้องด้วย

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page