top of page

2 ท่าบริหารคอ ลดปวดเมื่อย ทำง่ายในออฟฟิศ


ท่าบริหารคอเป็นส่วนหนึ่งของท่าบริหารที่นักกายภาพบำบัดนำมาใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ ปวดเมื่อยเรื้อรัง และโรคออฟฟิศซินโดรม เป็นท่าง่ายๆ ที่หากทำบ่อยๆ ก็จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยบริเวณคอ บ่า หลัง ได้ แต่ต้องทำให้ถูกต้อง เพราะไม่อย่างนั้นอาจทำให้ยิ่งรู้สึกปวดมากขึ้นได้

ท่าที่ 1 บริหารกล้ามเนื้อคอด้านข้าง

นั่งตัวตรง หลังตรง ใช้มือซ้ายสอดเข้าใต้ต้นขาซ้ายแล้วนั่งทับไว้

ค่อยๆ เอียงศีรษะไปทางขวา เพื่อยืดกล้ามเนื้อคอด้านซ้าย เอียงจนรู้สึกตึง

ใช้มือด้านขวาพาดข้ามศีรษะไปจับบริเวณขมับด้านซ้าย ดันลงมาตรงๆ จนรู้สึกตึงมากขึ้น ค้างไว้ 10 วินาที

ค่อยๆ คลายออก เอียงคอกลับมาหน้าตรง ทำอีกข้างเหมือนกัน โดยทำข้างละ 10 ครั้ง

ท่าที่ 2 บริหารกล้ามเนื้อคอด้านหลัง

นั่งตัวตรง หลังตรง

ก้มศีรษะให้คางจรดหน้าอก

ใช้มือประสานกันไว้บริเวณท้ายทอย ใช้แรงกดลงไปให้รู้สึกตึง ค้างไว้ 10 วินาที

ค่อยๆ เงยศีรษะขึ้นให้สุดจนรู้สึกตึงคอด้านหน้า ค้างไว้ 10 วินาที ทำสลับกัน 10 ครั้ง

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page