top of page

4 ท่านั่ง เสี่ยงกระดูกพัง


การทำงานในทุกวันนี้ โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศทั้งหลาย อริยาบถส่วนใหญ่ก็คือการนั่งทำงานอยู่หน้าคอม แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าการนั่งเฉยๆ ที่ดูเหมือนจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรที่อันตรายต่อร่างกาย เพราะไม่ได้ใช้แรงงานมากสักเท่าไหร่ แต่ในทางกลับกัน กับส่งผลกระทบพอๆ กับผู้ใช้แรงงานอื่นๆ เลยทีเดียว หากนั่งทำงานอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆ ยิ่งหากใครปล่อยปละละเลยกับพฤติกรรมแบบนี้แล้วละก็ มีอันต้องไปทำกายภาพบำบัดกันเป็นปีๆ ทุกรายไป

ท่านั่งที่ควรหลีกเลี่ยง

1. นั่งไขว่ห้าง

ทำให้เกิดการกดทับน้ำหนักตัวลงที่ก้นข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กระดูกคดและโค้งงอ โดยเฉพาะกระดูกสันหลังและบริเวณอุ้งเชิงกราน ทำให้มีอาการปวดคอและหลังตามมาได้

2. นั่งกอดอก

ทำให้กระดูกหลังช่วงบน สะบัก และหัวไหล่ถูกยืดออก ผลก็คือหลังช่วงบนจะงองุ้มและกระดูกช่วงคอยื่นไปข้างหน้า ส่งผลต่อการทำงานของเส้นประสาทที่ไปหล่อเลี้ยงแขน และอาจเป็นเหตุให้กล้ามเนื้อที่มืออ่อนแรงและเกิดอาการชา ถ้ากระดูกช่วงคอเกิดการผิดรูปจะทำให้กล้ามเนื้อคอหดเกร็ง ส่งผลเสียต่อการทำงานของหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมอง และนำไปสู่อาการปวดศีรษะเรื้อรังหรือไมเกรนได้

3 นั่งหลังงอหรือหลังค่อม

การนั่งในท่าเดิมๆ เช่น ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะทำให้กล้ามเนื้อเกร็งค้าง ทำให้เกิดการคั่งของกรดแลคติก ทำให้ปวดเมื่อยบริเวณหัวไหล่ และสะโพก และอาจทำให้กระดูกผิดรูปได้

4 นั่งบนเก้าอี้ไม่พิงพนัก หรือนั่งไม่เต็มก้น

ทำให้ฐานในการรับน้ำหนักตัว น้อยกว่าที่ควรเป็น ส่งผลให้กล้ามเนื้อหลังทำงานหนักกว่าปกติ เกิดผลเสียต่อกระดูกสันหลัง เราจึงควรนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้น เอนหลังไปที่พนักพิง เพื่อถ่ายน้ำหนักบางส่วนไปยังเก้าอี้ แทนการทรงตัวด้วยกระดูกสันหลังเท่านั้น

เพราะฉะนั้นหากใครไม่อยากมีอาการปวดเมื่อยเรื้อรัง หรือเป็นออฟฟิศซินโดรมละก็ ควรหลีกเลี่ยงท่านั่งที่อันตรายเหล่านี้ก่อนที่จะสายเกินแก้

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page