top of page

มาเช็คอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท


โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดจากอะไร

หมอนรองกระดูกจะมีเยื้อหุ้มหุ้มอยู่เมื่อเยื้อหุ้มหมอนรองกระดูกเกิดการฉีกขาดจะทำให้ของเหลวลักษณะคล้ายเจลที่อยู่ภายในปลิ้นออกมาจนทำให้ไปกดทับเส้นประสาทบริเวณรอบแนวกระดูกสันหลังนั่นเอง

สาเหตุของการเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท มักพบในวัยสูงอายุ หรืออายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป แต่ในปัจจุบันเริ่มตรวจพบในหนุ่มสาววัยทำงานมากขึ้น ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังตามอายุ การใช้งาน การกดทับจากน้ำหนักร่างกายและการทำกิจวัตรประจำวันของเรา ทำให้หมอนรองกระดูกมีอาการอ่อนแอจนเยื้อหุ้มเนื้อหมอนรองกระดูกฉีกขาด ทำให้หมอนรองกระดูกปลิ้นออกมา โดยสาเหตุมักเกิดจากอิริยาบถที่ผิดท่าซ้ำๆ กันเป็นประจำ เช่น ยกของหนัก, นั่งนานๆ และก้มๆ เงยๆ เป็นประจำ เป็นต้น

เปรียบเทียบอาการหมอนรองกระดูก กับ ปวดกล้ามเนื้อหลัง

อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

  • ปวดหลัง เป็นๆหายๆ เป็นมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป

  • ปวดชาร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง

  • ไอ จาม แล้วเจ็บเสียวที่หลัง

  • เจ็บหลังมากเวลาที่ก้ม

อาการปวดกล้ามเนื้อหลัง

  • ปวดตื้อๆ แปล๊บๆ

  • ปวดระหว่างทำกิจกรรม หรือทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมง

  • ก้มหรือแอ่นหลังก็ทำไม่ได้

  • กดตามแนวกล้ามเนื้อจะรู้สึกเจ็บ

แต่ไม่ว่าอาการปวดหลังจะเป็นแบบไหน นั่นก็เป็นสัญญาณว่าร่างกายเรากำลังผิดปกติ อย่าปล่อยไว้จนเรื้อรัง เพราะอาจจะทำให้รักษาให้หายได้ยากมากยิ่งขึ้น

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page