top of page

ถาม-ตอบ

 • อาการปวดเมื่อย เป็นสัญญาณของโรคกระดูกอย่างไร?
  โรคกระดูก คือ ภาวะการทำงานของกระดูกผิดปกติไป ส่งผลให้กระดูกเปราะบาง อ่อนแอ ไม่แข็งแรง และผิดรูป เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โรคกระดูกสันหลังอักเสบ โรคกระดูกสันหลังผิดรูป และโรคกระดูกพรุน เป็นต้น โดยอาการของโรคกระดูกแต่ละโรคจะมีอาการคล้ายคลึงกัน คือเริ่มจากการปวดเมื่อยเรื้อรังในบริเวณที่ใช้งานหนักเป็นประจำ เช่น คอ บ่า หลัง เข่า ถ้าไม่รักษาคนไข้จะปวดมากขึ้น จนถึงขั้นมีอาการปวดศรีษะ ปวดเกร็ง นอนไม่หลับ หรือปวดร้าวลงแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง จนส่งผลรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หากยังปล่อยไว้ไม่รักษาให้ถูกวิธี อาจส่งผลต่อการรักษาให้หายยากขึ้นอีกด้วย
 • การรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดคือทางออกที่ตรงจุดจริงหรือ?
  การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดจะสอบถามประวัติ ตรวจประเมินร่างกายเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง แล้วจึงทำการรักษาตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีทั้งการรักษาด้วยวิธีหัตถการ คือ ดึง ดัด จัดกระดูก และการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเข้ามาช่วย ซึ่งโดยทั่วไปจะเน้นรักษาตรงบริเวณที่มีอาการไปทีละจุด แต่สำหรับสรีรารัก คลินิกกายภาพบำบัดจะเน้นการดูแลและฟื้นฟูตามแนวกระดูกสันหลังเป็นหลัก ซึ่งเป็นแกนกลางเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆของร่างกาย และเป็นศูนย์รวมเส้นประสาทและอาการเจ็บปวดต่างๆ โดยหากทำให้แกนหลักแข็งแรงขึ้นได้ ส่วนอื่นๆของร่างกายก็จะได้รับการฟื้นฟูตามไปด้วย เพราะสาเหตุที่แท้จริงอาจมีมากกว่าจุดที่แสดงอาการเจ็บปวด ผู้ป่วยจึงควรรักษาให้ตรงจุด จึงจะลดอาการปวดเมื่อยเรื้อรังที่รบกวนชีวิตประจำวันลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดการใช้ยา และหลีกเลี่ยงการผ่าตัด
 • กายภาพบำบัดช่วยรักษาโรคใดบ้าง?
  สรีรารัก คลินิกกายภาพบำบัดมีนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ และมีเครื่องมือที่หลากหลายและทันสมัย สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูก และกล้ามเนื้อ โรคออฟฟิศซินโดรม เส้นเอ็นอักเสบ โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โรคกระดูกสันหลังเสื่อม โรคกระดูกสันหลังคด โรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง เช่น ปวดคอ ปวดบ่า ปวดหลัง ปวดข้อสะโพก ปวดเข่า ปวดข้อเท้า โรคนิ้วล็อค หรืออาการบวมตามแขน ขา และข้อเท้า เป็นต้น
 • บทบาทของนักกายภาพบำบัดเป็นอย่างไร?
  นักกายภาพบำบัดมีบทบาทในการตรวจประเมิน รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีกายภาพบำบัด ซึ่งไม่ใช่การรักษาด้วยยา โดยแบ่งกลุ่มการรักษาของนักกายภาพบำบัดออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ กลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ : ซึ่งเป็นการรักษากลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยส่วนใหญ่เกิดมาจากอุบัติเหตุ จากความเสื่อม จากการทำงาน จากท่วงท่าที่ผิดปกติไป จนทำให้เกิดอาการผิดปกติเกิดขึ้นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการปวดต่างๆ หรือผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุแขนขาหัก เป็นต้น กลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท : ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาตครึ่งท่อน ครึ่งซีก และกลุ่มโรคบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท ทำให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงใช้งานแขนขาไม่ได้ กลุ่มผู้ป่วยระบบทรวงอก และหัวใจ : ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง นอนโรงพยาบาลนาน จนทำให้ระบบทรวงอก และหัวใจทำงานได้ไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจจะเป็นโรคที่ทำให้การทำงานของระบบทรวงอก และหัวใจทำงานผิดปกติอย่างเฉียบพลัน กลุ่มผู้ป่วยเด็ก : เด็กที่มีความผิดปกติแต่กำเนิด ไม่สามารถใช้ชีวิตหรือมีพัฒนาการได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป หน้าที่ของนักกายภาพบำบัด คือต้องกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเหล่านั้นให้ใกล้เคียงปกติดังเช่นเด็กทั่วไป ยกตัวอย่างผู้ป่วยกลุ่มนี้ เช่น เด็กสมองพิการ เด็กดาวน์ซินโดรม หรือเด็กที่มีพัฒนาการช้า เป็นต้น กลุ่มผู้สูงอายุ : กลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่ หรืออาจจะมีผู้พิการอยู่ด้วย ในด้านนี้งานของกายภาพบำบัดก็คือการป้องกันฟื้นฟู ส่งเสริมให้คุณภาพการใช้ชีวิตดีขึ้น ไม่มีโรคแทรก หรือความผิดปกติมากไปกว่าเดิม สรีรารัก คลินิกกายภาพบำบัดของเราจะเน้นและเชี่ยวชาญในการรักษากลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยใช้เทคนิคการรักษาเฉพาะของเรา
 • การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด?
  เมื่อประเมินอาการของผู้ป่วยแต่ละรายแล้ว นักกายภาพบำบัดจะวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล ประเมินอาการเป็นระยะเพื่อปรับการรักษา จนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟู และให้คำแนะนำเรื่องออกกำลังกายและการปฏิบัติตนหลังการรักษา
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษา?
  ขึ้นอยู่กับขั้นตอนและระยะเวลาในการรักษา ซึ่งเราต้องการให้ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างตรงจุดจริงๆ เพราะส่งผลให้รักษาอาการต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น
bottom of page