top of page

อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม!!...พบวัยทำงานป่วยโรคปวดหลัง ปวดคอ สูงขึ้น


อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม!!...พบวัยทำงาน ป่วย โรคปวดหลัง ปวดคอ สูงขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนทำงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่กับที่ และจ้องจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ

ควรอ่านหากไม่อยากให้อาการหนักจนสายเกินแก้

คอ ประกอบไปด้วยกระดูกคอ 7 ชั้นเรียงต่อกัน

- หมอนรองกระดูก

- เอ็นยึดระหว่างกระดูก

- เส้นประสาท

- และกล้ามเนื้อ

สาเหตุหลักของการปวดคอ

- กระดูกต้นคอเสื่อม เป็นผลจากอายุที่เพิ่มขึ้น และการใช้งานหนักในบางอาชีพ

- การบาดเจ็บที่บริเวณคอ เช่น กระดูกคอหัก, หมอนรองกระดูกเคลื่อน, เอ็น และกล้ามเนื้อรอบข้อต่ออักเสบ

- การอักเสบในผู้ป่วยโรคข้อ เช่น รูมาตอยด์

- กล้ามเนื้อต้นคอแข็งเกร็ง

- อิริยาบถที่ผิด เช่น นอนผิดท่า, ท่าทางที่ต้องก้มเงยบ่อยๆ หรือใช้กล้ามเนื้อคอมาก, ขับรถนาน เป็นต้น

กลุ่มคนทำงานจากกิจวัตรประจำวัน ทำให้มีการเคลื่อนไหวในส่วนของคอมาก อาจทำให้มีอาการปวดคอ โดยเฉพาะผู้ที่นั่งทำงานในออฟฟิศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ มือพิมพ์แป้นพิมพ์ต่อเนื่องหลายชั่วโมง การนั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆ

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการปวดคอ

- ไม่นอนหมอนสูงเกินไป

- ไม่สะบัดคอแรงๆ เพื่อแก้ความเมื่อย

- ไม่เกร็งคอทำงานในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ

- จัดอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับลักษณะรูปร่างของเรา ไม่สูง หรือต่ำเกินไป

คนส่วนใหญ่ที่มีอาการปวดคอหรือปวดหลัง มักเข้าใจผิดว่าอาการเหล่านี้สามารถหายได้เอง จึงไม่เข้ารับการรักษา เพื่อตรวจหาสาเหตุตั้งแต่เริ่มมีอาการ จนกลายเป็น “ปวดคอเรื้อรัง”หรือ“ปวดหลังเรื้อรัง” ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม ใครที่กำลังมีอาการปวดคอ ปวดหลังอยู่ ให้รีบพบนักกายภาพบำบัด เพื่อรับการวินิจฉัยหาสาเหตุ เพราะหากปล่อยให้มีอาการปวดเรื้อรังไปนานเข้า จะส่งกระทบต่อการดำเนินชีวิต

การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยหาทางรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้โดยเร็ว

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page