top of page

"เข่าเสื่อม" เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนสูงอายุและคนอ้วน


"เข่าเสื่อม" เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนสูงอายุและคนอ้วน แต่ปัจจุบันอาการปวดกระดูก และข้อเข่าเสื่อม ไม่ได้เป็นเฉพาะคนแก่เท่านั้น วัยกลางคน...ก็เป็นได้ ซึ่งหากไม่ทำการรักษาหรือพบนักกายภาพบำบัดตั้งแต่เนิ่นๆ อาการจะหนักขึ้นและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

“โรคข้อเข่าเสื่อม” เกิดจากการใช้งานข้อ อย่างต่อเนื่องยาวนานจนทำให้กระดูกอ่อน ผิวข้อสึกกร่อน ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดข้อขณะเคลื่อนไหว เข่าผิดรูปโก่งงอ

ปัจจุบันไม่เฉพาะคนแก่เท่านั้นที่เป็นโรคนี้ วัยกลางคน...ก็เป็นได้ บางรายพบตั้งแต่อายุ 30 ปี และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

ข้อเข่าเสื่อมเกิดได้จากปัจจัยเสี่ยงหลายสาเหตุ เช่น

- เสื่อมตามวัย

- อุบัติเหตุ

- ติดเชื้อ

- โรคเก๊าท์

- โรครูมาตอยด์

อาการแรกเริ่ม เช่น ปวดเข่าบ่อยๆ แต่การปวดแบบนี้ก็มีหลายลักษณะ หลายแบบ... ส่วนมากข้อเข่าเสื่อมจะ

- ปวดตอนนั่งยอง ๆ

- เดินขึ้นลงบันได

- นั่งคุกเข่า

- พับเพียบ จะเริ่มปวด

เราสามารถป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรได้ ด้วยการดูแลตัวเองดีๆ ควบคุมน้ำหนัก ไม่ให้ค่า BMI เกิน 20... และควรออกกำลังกายเป็นประจำ บริหารต้นขา แอโรบิก ว่ายน้ำ เป็นต้น

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page