top of page

3 คลื่นลูกใหม่ ขับไล่ "ความเจ็บปวด"


สรีรารัก คลินิกกายภาพบำบัด เราเน้นให้บริการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา ที่เห็นผลจริงจนรู้สึกได้ และรักษาอย่างตรงจุด ดังนั้นเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความทันสมัยและตอบโจทย์ในการรักษา ช่วยบำบัดโรคและอาการบาดเจ็บในระบบกล้ามเนื้อ ข้อกระดูกและระบบประสาท ซึ่งใช้เวลาในการบำบัด และรักษาไม่นาน ระหว่างการรักษาคนไข้จะรู้สึกผ่อนคลาย โดยเรามี 3 เครื่องมือใหม่ล่าสุด ที่จะช่วยขับไล่ความเจ็บปวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

เครื่องรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave Therapy)

เป็นเครื่องมือบำบัดอาการปวดเรื้อรัง เนื่องจากอาการปวดเรื้อรังนั้นเกิดจากการที่ร่างกายลืมซ่อมแซมตนเองและยอมรับความเจ็บปวดเรื้อรังของโรคนั้นๆ การรักษาด้วยคลื่นกระแทกจึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบาดเจ็บใหม่ ทำให้ร่างกายซ่อมแซมตนเองและสร้างเซลล์ใหม่อีกครั้ง ทั้งยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของระบบหลอดเลือด และช่วยลดอาการปวดและการอักเสบได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับอาการอักเสบเรื้อรังของเอ็น พังผืด และรักษาอาการปวดจากกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Myofascial pain syndrome) จะได้ผลดีอย่างเหลือเชื่อ

เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Electro - Magnetic Stimulator)

เป็นการเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในเส้นประสาทของร่างกาย เพื่อซ่อมแซมและปรับสมดุลของเส้นประสาทส่วนต่างๆได้ สามารถช่วยบำบัดทั้งโรคในระบบประสาทส่วนกลาง อย่างเช่น ภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บของเส้นประสาทไขสันหลัง และโรคของระบบประสาทส่วนปลาย และยังสามารถลดความเจ็บปวดเรื้อรังที่เกิดจากระบบเส้นประสาท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ชาตามร่างกาย กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ปวดคอ บ่า ไหล่ และอาการปวดที่เกิดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้เป็นอย่างดี

ครื่องบำบัดปวดด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser Therapy)

เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถควบคุมกำกับให้แสงเลเซอร์ที่แม้จะมีกำลังสูงก็ไม่ก่อให้เกิดความร้อนที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อ แต่ตรงกันข้ามกำลังที่แรงขึ้นของเลเซอร์รุ่นใหม่นี้จะทะลุผ่านผิวหนังลงลึกสู่เป้าหมายของโรคที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้อย่างตรงจุด สามารถลดอาการเจ็บปวดได้อย่างดีเยี่ยมในระยะเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลัน เช่น ปวดจากการบาดเจ็บ เคล็ด ขัด ยอก อักเสบบวมแดงตามข้อและแขนขา และรวมถึงอาการชาตามปลายมือปลายเท้า และยังส่งผลให้เซลล์ซ่อมแซมตนเองในระยะยาวต่อไปอีกด้วย

กลุ่มโรคที่สามารถรักษา หรือบำบัดได้

โรคที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดทั้งหลายในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ทั้งที่มีสาเหตุจากโรค จากการบาดเจ็บ และจากการเสื่อมทรุด ได้แก่

 • ปวดศีรษะไมเกรน

 • ปวดคอ บ่า

 • ปวดไหล่ ไหล่ติด

 • ปวดข้อศอก ปวดข้อมือ นิ้วล็อค

 • ปวดหลัง ปวดเอว ปวดสะโพก

 • ปวดเข่า เข่าเสื่อม

 • เอ็นร้อยหวายอักเสบ

 • ปวดข้อเท้า ปวดฝ่าเท้า

 • หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

 • อาการปวดบวมอักเสบรอบแผลหลังการผ่าตัด

โรคในระบบประสาทส่วนกลาง

 • อัมพฤกษ์ อัมพาต จากหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก

 • โรคหรือการบาดเจ็บของไขสันหลัง

 • อาการชาปลายมือปลายเท้าจากเบาหวาน และปลายประสาทแขนขาอักเสบ

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page