top of page

“กายภาพบำบัด” ทำไมต้องรักษาต่อเนื่อง


อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในบริเวณต่างๆ หรือโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อและกระดูก มักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันที่ทำซ้ำๆ เดิมๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น การนั่งทำงาน การขับรถ การยืน หรือแม้แต่การก้มหน้าเล่นสมาร์ทโฟน ซึ่งโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเหล่านี้ สามารถรักษาและฟื้นฟูให้หายได้ ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด โดยไม่ต้องทานยา หรือผ่าตัด

แต่ก็ยังมีผู้ป่วยบางรายสงสัยว่า “ทำไมกายภาพบำบัดต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง?”

กว่าร่างกายจะแสดงอาการเจ็บป่วยออกมา ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมความเจ็บป่วยนั้นจากน้อยไปหามาก จนถึงขั้นแสดงอาการเด่นชัดออกมา เช่น ตึง ปวด ชา ดังนั้นในการรักษาและฟื้นฟูก็เช่นกัน การรักษาด้วย กายภาพบำบัด ก็จะใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยรักษา ฟื้นฟู ซ่อมแซม และบรรเทาอาการปวด ชา ต่างๆ และจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นจากน้อยไปหามาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการรักษาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ร่วมกับการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไข้ นักกายภาพบำบัดจึงต้องคอยแนะนำท่ายืน ท่าเดิน ท่านั่ง ท่านอน และท่าบริหารร่างกายส่วนต่างๆ ที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป หากเราไม่รักษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ก็อาจจะเห็นผลการรักษาช้าและไม่ชัดเจนนั่นเอง

การออกกำลังกาย บริหารร่างกาย และการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดการขยับ และคลายความตึงแข็ง ทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น และค่อยๆ ฟื้นฟู ปรับสภาพให้เข้าสู่สภาวะปกติในที่สุด

ซึ่งในทางการแพทย์ ไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใดก็ตาม ก็ต้องใช้ระยะเวลา บวกกับความมีวินัยของผู้ป่วย จึงจะทำให้ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดีที่สุด

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page