top of page

2 ท่าบริหารหลัง พิชิตออฟฟิศซินโดรม


ท่าบริหารนี้ เป็นท่าที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหลังทั้งหมด สำหรับใครที่รู้สึกปวดเมื่อยบริเวณหลัง สองท่านี้ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังให้คุณได้ แต่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการปรับอริยาบถในชีวิตประจำวัน เช่น การนั่ง ยืน เดิน หรือนอน ให้ถูกต้องด้วย รับรองว่าอาการปวดหลังจะไม่มารบกวนคุณอย่างแน่นอน

ท่าที่ 1

  • นอนคว่ำบนพื้นราบ เหยียดตัวตรง ให้มือทั้ง 2 ข้างยืดไปข้างหน้า

  • ยกแขน และขาขึ้นพร้อมกัน พยายามให้ส่วนท้องติดพื้นน้อยที่สุด หรือโค้งตัวให้ได้มากที่สุด ค้างไว้ 10 วินาที และค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อหลัง ทำทั้งหมด 10 ครั้ง

ท่าที่ 2

  • ตั้งเข่าและมือให้ขนานกับหัวไหล่ คล้ายกับท่าคลาน

  • โก่งหลังขึ้นให้ได้มากที่สุด ค้างไว้ 10 วินาที จากนั้นค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อลง

  • แอ่นหลังให้ก้นโด่งขึ้นให้ได้มากที่สุด และค้างไว้ 10 วินาที จากนั้นค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อลง ทำสลับกัน 10 ครั้ง

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page