top of page

กายภาพบำบัด & นวด ต่างกันอย่างไร?


ความหมายของกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด เป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด ป้องกัน รักษาความเจ็บปวด และจัดการปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หรือความบกพร่องของร่างกาย โดยใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดผสมผสานวิธีหัตถการ ด้วยการดึง ดัด จัดกระดูก เพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาด้านกายภาพบำบัด

เป็นการรักษาโดยนักกายภาพบำบัด ใช้ทฤษฎีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ และเทคนิคการปฏิบัติตามหลักการแพทย์ กระบวนการรักษา เริ่มจาสอบถามประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยอาการ จัดทำแผนการรักษา โดยใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดร่วมกับวิธีหัตถการ

ความหมายของการนวด

การนวด เป็นศาสตร์ที่ใช้มือเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้า ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ เพื่อให้รู้สึกสบาย หรือเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน

การบำบัดด้วยการนวด

เป็นวิธีบำบัดแบบสัมผัสที่เหมาะสมกับผู้ที่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง โดยใช้วิธีบีบ คลึง กดจุด ดึง หรือด้วยการอบ ประคบด้วยความร้อน สมุนไพร หรือหินธรรมชาติ

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า กายภาพบำบัดใช้รักษาเมื่อเกิดความพิการของร่างกายเท่านั้น และเมื่อเรามีอาการเจ็บ ปวด เมื่อยล้า เคลื่อนไหวร่างกายลำบาก ก็จะเลือกไปนวดเพื่อบำบัด แต่ความจริงแล้วอาการเริ่มต้นเหล่านี้ แม้แต่อาการปวดหัว ปวดคอ หรือปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ วิธีกายภาพบำบัดเป็นการรักษาที่ตรงจุด นักกายภาพจะสามารถรู้ได้ว่ากล้ามเนื้อมัดไหนที่บาดเจ็บ รวมถึงการกระตุ้น กลไกการขยับข้อต่อ และกล้ามเนื้อ จึงสามารถรักษาอาการให้ดีขึ้นผ่อนคลายขึ้น หรือหายขาดได้ก่อนจะลุกลาม หรือทวีความรุนแรงขึ้น เช่น มนุษย์ออฟฟิศทำงานหนัก นั่งหน้าคอมนานๆ ก้มใช้มือถือเยอะๆ ไมเกรน บาดเจ็บจากากรเล่นกีฬา ออฟฟิศซินโดรม หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นต้น

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page