ออฟฟิซินโดรม ภัยเงียบที่ควรระวัง


ออฟฟิศซินโดรม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ สาเหตุของโรคมักเกิดจากสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานไม่เหมาะสม ไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบถหรือเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ อวัยวะส่วนต่างๆ ทั้งนี้ ช่วงอายุของผู้มีอาการออฟฟิศซินโดรม จากอดีตมักพบในกลุ่มคนวัยทำงานอายุ 40 ปี ปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ 20 กว่าปี สาเหตุอาจเป็นเพราะวิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น มีการใช้โซเชียลอย่างแพร่หลาย โดยในกลุ่มที่เล่นโซเชียลผ่านโทรศัพท์มือถือนานๆ ส่วนใหญ่จะพบการอักเสบของข้อมือ และในระยะยาวอาจเกิดอาการนิ้วล็อก เหยียดให้ตรงไม่ได้ (ข้อมูลจาก: สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ/ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค)

โดยมีคนวัยทำงานจำนวนมากที่เข้าข่าย หรือเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม แต่ยังไม่รู้ตัวเองว่าเป็น และยังรักษาด้วยวิธีผิดๆ อยู่ คือการใช้ยาแก้ปวด หรือยาคล้ายกล้ามเนื้อ หรือนวดเพื่อบรรเทาอาการปวด เพราะฉะนั้นทางที่ดีเมื่อเริ่มมีอาการที่บ่งบอกถึงโรคออฟฟิศซินโดรมเพียงเล็กน้อย เช่น ปวดศรีษะเรื้อรัง บ่า สะบัก ลงไปถึงสันหลัง ร้าวลงแขน ชาที่ขาทั้งสองข้าง หรือข้างใดข้างหนึ่ง จนถึงขั้นนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิท นวดแล้วไม่หายยังเป็นๆ หายๆ นานเกิน 2 สัปดาห์ ควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อหาสาเหตุให้ตรงจุด และทำการรักษาต่อไป

Featured Posts
Recent Posts