top of page

รักษาด้วยกายภาพ ไม่ต้องเสี่ยง กับการใช้ยา


เมื่อเรามีอาการปวดเมื่อยเรื้อรัง แพทย์มักรักษาตามอาการโดยให้กินยาแก้ปวด หรือยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาอาการปวด แต่การกินยาอาจบรรเทาอาการได้เพียงชั่วคราว เมื่อฤทธิ์ยาหมดก็กลับมาปวดเหมือนเดิม และหากกินยาติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ก็อาจส่งผลต่อตับ ไตได้อีกด้วย ซึ่งต่างจากการทำกายภาพบำบัดที่จะรักษาที่ต้นเหตุ โดยไม่ต้องใช้ยา และไม่ต้องผ่าตัด

ขั้นตอนการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด รักษาโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์สุขภาพผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด และวิธีหัตถการ ยืด ดึง ดัด จัดกระดูก ซึ่งเป็นการรักษาที่ตรงจุด ร่างกายบอบช้ำน้อยที่สุด การดูแลรักษาผู้ป่วยในแต่ละรายนั้นขึ้นอยู่กับปัญหา ซึ่งนักกายภาพบำบัดจะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล ซึ่งแผนการรักษาของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน

การทำกายภาพบำบัดช่วยรักษาอาการอย่างไร?

การทำกายภาพบำบัดจะช่วยลดความเจ็บปวดบริเวณที่เกิดปัญหา ให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติหรือเคลื่อนไหวได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปรับโครงสร้างของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ รวมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เมื่อผู้ป่วยทราบถึงอาการผิดปกติ เช่น อาการปวดคอ หลัง บ่า ไหล่ ปวดตึงเป็นๆ หายๆ ถ้ารีบรักษาก็มีสิทธิ์ที่จะหายเร็วขึ้น อย่างในรายที่หมอนรองกระดูกปลิ้นออกมากดทับเส้นประสาทเล็กน้อย นักกายภาพบำบัดจะสามารถทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนกลับเข้าที่เดิมได้ แต่การรักษาจะหายขาดหรือไม่นั้น อยู่ที่ผู้ป่วยต้องปรับเปลี่ยนท่าทางที่ใช้ประจำวันให้ถูกต้องด้วย ซึ่งอาจจะทำให้อาการนั้นหายอย่างถาวรไปเลยก็ได้ เพราะสาเหตุของอาการปวดเมื่อยเรื้อรังต่างๆ ก็มักมาจากอิริยาบถที่ทำซ้ำๆ เดิมๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานนั้นเอง

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page